Hot och våld på arbetsplatsen

Fackförbundet ST har nolltolerans mot hot och våld på jobbet.  Alldeles för många människor drabbas av hot och våld i arbetslivet. Inom statliga verk och bolag är anställda som hanterar tvångsåtgärder särskilt utsatta, men hot och våld är relativt vanligt även mot anställda inom andra statliga verk och bolag.

Att hoten mot STs medlemmar ökar hänger delvis hänger samman med tuffare regler i samhället, exempelvis för arbetslösa och sjukskrivna. Därför arbetar ST för att öka kunskap, åtgärder och stöd kring hot och våld.

ST har en nolltolerans mot hot och våld och arbetar aktivt för att:

  • Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Öka samverkan mellan arbetsgivare och fack för att minska hot och våld
  • Öka utbildningen kring åtgärder och bemötande i hot och våldssituationer
  • Politiker ska beakta risk för hot och våld i sina instruktioner till verksamheterna samt att risk för hot och våld ska påverka resursfördelningen
  • Utbilda förtroendevalda i hot- och våldsfrågor
  • Regelbundet undersöka hot och våld på medlemmars arbetsplatser.

Några siffror:

  • 7 procent av STs medlemmar (över 6 500 personer) har utsatts för hot och/eller våld under de senaste 12 månaderna.
  • 37 procent av de drabbade anser att de fick för lite stöd av arbetsgivaren när de drabbades av hot eller våld.

Skyddsombudets roll

För att motverka hot och våld på arbetsplatsen har skyddsombudet och det lokala facket en viktig roll. 

Så motverkar du hot och våld på arbetsplatsen

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.