Sandra Hellstrand

Orimliga krav försvårar livet för utländska doktorander

03/09/2021 - En ny lag ställer mycket höga krav på icke EU-medborgare som vill söka permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen slår hårt mot utländska doktorander och nydisputerade, menar Sandra Hellstrand, från avdelningsstyrelsen för ST inom Universitet och högskola tillika nydisputerad i ekonomisk historia.

In English

You can read an English version of this article.

Detta har hänt

Sedan 2014 har det varit möjligt för doktorander som haft uppehållstillstånd i Sverige i minst fyra år att söka permanent uppehållstillstånd. Detta beslut togs av svenska politiker för att göra det mer attraktivt för utländska doktorander att plugga i Sverige.

Tanken var att fler skulle stanna kvar efter studierna och tillföra den svenska arbetsmarknaden sin kompetens.

Men i juli 2021 infördes den nya migrationslagstiftningen som ändrade förutsättningarna helt. Den nya lagen ställer mycket höga krav på icke EU-medborgare som vill söka permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket har dessutom tolkat reglerna så att den som söker permanent uppehållstillstånd måste ha en anställning som ska vara i minst 18 månader för att ansökan ska beviljas, vilket slår hårt mot doktorander och nydisputerade.

Sandra Hellstrand, ersättare i avdelningsstyrelsen för ST inom Universitet och högskola, reder ut situationen.

Vad är problemet?

— Alla disputerade, som precis som jag själv, har doktorerat och ska ut på arbetsmarknaden, möts av arbetsgivare som erbjuder väldigt korta anställningar. Detta gäller oavsett om man vill stanna kvar på universitet eller högskola, söker ett annat jobb inom staten eller vill jobba på ett företag. De allra flesta nydisputerade, svenska och utländska, får en anställning på några månader som sedan förlängs och förlängs. Det är väldigt vanligt att behöva vänta flera år på en tillsvidareanställning.

För mig innebär det här en otrygg arbetssituation och en del stress men för mina utländska kollegor blir det nu livsavgörande. Utöver den otrygghet som en osäker anställning innebär måste de hantera osäkra chanser att ens få vara kvar i Sverige om de inte hittar en anställning på minst ett och ett halvt år. Det är alltså ett helt orimligt krav i och med att i väldigt få arbetsgivare erbjuder så långa anställningar för en nydisputerad person.

Vad får detta för konsekvenser för de utländska doktoranderna?

— Vi vet redan att doktorander är en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Läs gärna mer i rapporten Hur mår doktoranden från 2020. Doktorander som kommer från länder utanför EU/EES* har en ännu mer sårbar position. De är redan väldigt beroende av sina arbetsgivare och vissa har svårt att säga ifrån eller ta upp problem på arbetsplatsen eftersom de är rädda att arbetsgivaren ska ställa till problem när deras tillfälliga uppehållstillstånd ska förlängas. Nu blir de ännu mer beroende av arbetsgivarna för att få uppehållstillstånd efter sina studier. Vem kan förhandla med eller kritisera en arbetsgivare som sitter på makten över dina chanser att stanna kvar i landet?

Hur påverkar detta arbetsplatserna inom universitet och högskola?

— Naturligtvis påverkar det hela doktorandkollektivet att ha nära kollegor som oroar sig och mår dåligt. Det skapar ingen bra arbetsmiljö när många är rädda för att ta upp problem i arbetsmiljön med sina arbetsgivare.

Hur påverkar det här samhället i stort?

— Sverige som land riskerar att tappa välutbildad arbetskraft, många företag och myndigheter skriker ju efter deras kompetens. Att vi skattebetalare betalar för en persons studier i fyra år för att sedan inte ge dem trygga möjligheter att stanna i Sverige och bidra till vår ekonomi och vårt samhälle är ju bara dumt. Vi vet ju att de kommer att söka sig till andra länder och bidra till deras utveckling och tillväxt i stället.

Vad behöver hända nu?

— Migrationsverket måste se över sina nya regler. Det är helt orimligt att tro att nydisputerade, vare sig de är svenska eller utländska, ska få anställningar som löper 18 månader eller längre så tidigt i sina karriärer. Så ser arbetsmarknaden helt enkelt ut.

Regeringen måste backa och återinföra undantaget för doktorander i migrationslagstiftningen. Detta är en grupp som svenska skattebetalare har betalat mycket pengar för och som vi verkligen behöver på arbetsmarknaden — och i vårt land.

Det är också extra allvarligt att det inte finns någon övergångsperiod. Doktorander från flera länder har sökt sig till Sverige för att de planerat att studera vid ett bra lärosäte och sedan stanna i landet och bidra till arbetsmarknaden. Att över en natt rycka undan mattan för denna grupp är respektlöst.

*EES = EU:s medlemsländer tillsammans med Island, Liechtenstein och Norge. 

Så kan Fackförbundet ST hjälpa dig

Är du doktorand från ett land utanför EU och har frågor om de nya reglerna och hur du drabbas? Hör av dig till ST Direkt.

Telefon: 0771-555 444 

E-post: stdirekt@st.org

Öppet vardagar 08.30 - 16.30

Vi på Fackförbundet ST jobbar för dig som är doktorand. Läs mer om varför du ska gå med i facket och bli medlem