Vinst i AD: fel att ge examenshandläggare löneavdrag

Nyhet
Göteborgs universitet gjorde fel när det beslutade om disciplinpåföljden löneavdrag för en jävsanklagad ST-medlem. Det slog Arbetsdomstolen fast i veckan. 

Universitetet menade bland annat att examenshandläggaren – som varit tjänstledig för studier – gjorde fel när hon skrev ut sin egen ansökan om examen och lämnade den direkt till en kollega. 

Ett frånsteg från universitetets rutiner, men inget som spelade någon roll i praktiken och därför ett ringa fel som inte går att bestraffas för, slår Arbetsdomstolen (AD) fast. 

Medlemmen företräddes av Fackförbundet ST. 

- Även om medlemmen i viss mån har befattat sig med sin egen ansökan så har hon inte handlagt sitt eget ärende i lagens mening. Det betyder också att förvaltningslagens regler om jäv inte skulle tillämpas, säger Veera Littmarck, förbundsjurist på ST. 

I efterhand visade det sig att medlemmen inte uppfyllde kraven för den examen hon ansökt om. 

- I det här fallet menade arbetsgivaren att hon medvetet lämnat felaktiga uppgifter, något som arbetsgivaren inte kunde bevisa, säger Veera Littmarck. 

Göteborgs universitet menade också att medlemmen vilselett arbetsgivaren genom att ställa frågor om vad som gäller vid betald ledighet. Detta tolkade universitet som försök att få betald ledighet som medlemmen visste att den inte hade rätt till. 

- I denna del är AD tydlig. Att medlemmen ställt frågor, oavsett om hon känt till svaren på dessa, är inte att begå fel i sin anställning, säger Veera Littmarck. 

Domen innebär att disciplinåtgärden om löneavdrag dras tillbaka och att staten ska ersätta Fackförbundet STs rättegångskostnader med 185 190 kronor.