Pressmeddelanden

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet.

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år.

Fackförbundet ST varnar för att den nya regeringens politik fokuserar på kontraproduktiva symbolhandlingar, därtill åtföljda av kraftigt ökade kostnader för själva myndighetsutövningen.

Fackförbundet ST ser med oro på våldet som pågår i Iran och vill uppmana Irans regering att upprätthålla FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få bestämma över sin kropp och klädsel. Kvinnor i Iran som ger uttryck för denna rättighet möts av våld, misshandel och arresteringar.

Fackförbundet ST välkomnar de politiska satsningar på polisen som Socialdemokraterna respektive Moderaterna presenterat. Men förbundet oroas över det fokus som läggs vid olika siffermål för antalet anställda i olika kategorier vid Polismyndigheten. Den politiska frågan är inte hur många och vilka som ska jobba på Polismyndigheten, utan vad det är myndigheten ska klara av.