Pressmeddelanden

Fackförbundet ST och Regeringskansliet har träffat en överenskommelse som ger lokalanställd ambassadpersonal möjlighet att arbeta fackligt. Det ger också förtroendevalda lokalanställda möjlighet att företräda personal på andra ambassader.

Produktivitetsavdraget för 2023 kommer att innebära att ytterligare 2,1 miljarder kronor skärs bort från statens löneutrymme. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades igår. Avdraget är en generell besparing på alla myndigheters förvaltningsanslag, och riskerar att leda till sämre arbetsvillkor för statligt anställda.

Produktivitetsavdragets effekter inom staten gör att svenska myndigheters förvaltningsanslag kapades med 62 miljarder kronor 2021, visar en undersökning från Fackförbundet ST. Det motsvarar tiotusentals statliga jobb och innebär att myndigheternas förmåga att hantera kriser har kraftigt reducerats.

Skyddsombud från ST på pendeltågen i Stockholm har lagt ett formellt skyddsstopp för planerna på att införa ensamarbete. Anledningen är att ensamarbete strider mot ett tidigare regeringsbeslut som förbjuder pendeltågen från att köras med bara lokförare ombord.

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet att införa ensamarbete, som Region Stockholm fattade i somras, strider mot ett gällande regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.