Pressmeddelanden

I samband med att tågvärdarna avvecklades på pendeltågen i Stockholm lät operatören MTR göra en undersökning av hur avvecklingen skulle påverka arbetsmiljön för tågförarna. När skyddsombuden begärde att få tillgång till undersökningen vägrade arbetsgivaren att lämna ut den. Detta strider mot arbetsmiljölagen och därför stämmer nu Fackförbundet ST företaget MTR i Arbetsdomstolen.

Fackförbundet ST anser att Tesla med sina stämningsansökningar utmanar inte bara den svenska modellen, utan även det svenska förvaltningssystemet.

Fackförbundet STs sympatiåtgärder mot Postnord följer gällande lagstiftning för sympatiåtgärder på svensk arbetsmarknad.

Den fackliga rörelsens betydelse för demokratin stod i fokus när Fackförbundet STs arbetslivspris tilldelades Mats Wingborg. Priset delades ut den 21 november.

Fackförbundet ST har idag beslutat att varsla om blockad av utdelning av post och tjänster genom PostNord Sverige AB levererade till Tesla. Det sker som en sympatiåtgärder för IF Metall för att få Tesla att teckna ett kollektivavtal för sina anställda i enlighet med den svenska modellen. Beslutet innebär att ST-medlemmar på PostNord Sverige AB inte kommer leverera tjänster till Tesla, men i övrigt utföra arbete som vanligt.