Det senaste från Fackförbundet ST

Fokus på antal poliser fel väg

Statshemligheter – en ny podd av Fackförbundet ST

Trygghetsavtalet inom staten är i hamn

Pressmeddelanden

Fackförbundet ST välkomnar de politiska satsningar på polisen som Socialdemokraterna respektive Moderaterna presenterat. Men förbundet oroas över det fokus som läggs vid olika siffermål för antalet anställda i olika kategorier vid Polismyndigheten. Den politiska frågan är inte hur många och vilka som ska jobba på Polismyndigheten, utan vad det är myndigheten ska klara av.

Idag lanseras det första avsnittet av STATSHEMLIGHETER – en podd som sätter fokus på staten och statsförvaltningen i Sverige. Vilken roll har staten? Och hur är det att vara statligt anställd? Tillsammans med experter, debattörer och fackliga företrädare diskuterar programledare Silvia Kakembo vad som är hemligheten bakom den svenska förvaltningen och hur den kan bli bättre för både medborgare och anställda.

Förbunden inom OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket är nu överens om hur Trygghetsöverenskommelsen ska utformas inom staten. Uppgörelsen innebär att anställda i statlig sektor får likvärdiga möjligheter för studier som tidigare avtalats i privat sektor, att anställningstryggheten i LAS anpassas efter förhållanden i staten, samt att möjligheterna att visstidsanställa begränsas.

Om svensk polis ska kunna klara av att växa och möta de krav på förstärkt förmåga som samhället ställer, är det fel väg att gå att enbart hoppas på att det är poliser som ska göra jobbet. Medan myndigheten satsar på löneökningar för utbildade poliser och kraven för att bli polis sänks, flyr den civilanställda personalen samtidigt som platserna på polisutbildningarna runt om i landet står tomma.

Fackförbundet ST och Regeringskansliet har träffat en överenskommelse som ger lokalanställd ambassadpersonal möjlighet att arbeta fackligt. Det ger också förtroendevalda lokalanställda möjlighet att företräda personal på andra ambassader.