Pressmeddelanden

Skyddsombuden på MTR överklagar nu Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet för ensamarbete på Stockholms pendeltåg. Skyddsstoppet lades den 24 april som en följd av ett antal incidenter på pendeltågen där ensamarbetande lokförare kört tågen utan medföljande tågvärdar.

Efter långa förhandlingar har arbetsgivarna och Fackförbundet ST nått en överenskommelse om nytt avtal för anställda i spårtrafiken. På måndagsmorgonen godkände parterna den hemställan som medlarna skickat.

Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer statstjänstemännen att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Skyddsombuden för ST Pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet gäller från och med klockan 09.00 måndag den 24 april och innebär att operatören MTR inte kan köra tågtrafiken om tågen enbart är bemannade med lokförare. Stoppet görs med hänvisning till Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycket.

Regeringen och Tidöpartierna lyfter återkommande fram kriminalpolitiken som ett av de viktigaste områden att fokusera på.