Opinionsbloggen

Välkommen till Fackförbundet STs opinionsblogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från förbundets värderingar, men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Alla bloggar

Generella besparingskrav slår sällan rätt. Fråga bara de statligt anställda som år efter år tvingas springa fortare för att mäkta med sitt uppdrag. Nästa år tar finansminister Elisabeth Svantesson på sig uppdraget att agera hare för att dra upp tempot än mer. Statsanställda - klara, färdiga, spring (fortare än någonsin)!

På söndag den 10:e september samlades vi tillsammans med stora delar av fackföreningsrörelsen på Söder i Stockholm i en manifestation för att visa vårt motstånd mot angiverilagen. Varför är förslaget om en angiveriskyldighet för offentliganställda ett riktigt dåligt förslag?

Vad är det som får oss att vilja jobba (ja, bortsett från att vi har räkningar som måste betalas)? Vilka är våra drivkrafter och vad spelar det för roll om anställda ges större möjlighet att påverka hur arbetets utförs, när det utförs och var någonstans en jobbar? Det är ingen liten fråga. Om dessa drivkrafter tillfredsställs kan det på sikt leda till högre kvalitet, produktivitet och innovation i arbetet.

Vi var oförberedda på pandemin. Det har konstaterats gång på gång, senast i en granskning av Riksrevisionen. Slutsatsen, ”[a]tt regeringens styrning inte tagit höjd för att smittskyddet behöver fungera effektivt både i ett normalläge och vid pandemier.”, är frustrerande. Det borde vi ju ha räknat ut, eftersom det blir den oundvikliga konsekvensen av att slimma samhällsviktiga funktioner till bristningsgränsen.