Opinionsbloggen

Det här är Fackförbundet STs blogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten med drygt 99 000 medlemmar. Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från STs värderingar men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Blogginlägg

Jämställdhet kan kännas ospännande. Det är inte ett lika hett debattämne som det var tidigare. Det beklagar jag. Det kan tyckas som om vi har kommit långt och att vi har mer allvarliga problem att ta itu med. Men just det är ett slitet argument, och tyvärr långt ifrån första gången som det används för att nedprioritera jämställdhetsarbetet.

I snart 30 års tid har en doldis spelat en nyckelroll i Regeringskansliet. Den av politikerna högt aktade tjänstemannen har haft en enda uppgift: att göra besparingar i det fördolda. Det utan att politiken behöver lyfta ett finger. Det här är berättelsen om produktivitetsavdraget och varför det är hög tid att hen går i pension.

Statsförvaltningen upplever en prövande tid. När det politiska landskapet blivit mer fragmenterat har förtroendet för samhällets institutioner börjat svaja på sina håll.

Det är tyvärr ett faktum att anställda på statligt uppdrag ofta utsätts för hot och våld. Det är framför allt de arbetsplatser som har mycket direkta medborgarkontakter som drabbas. Därför ser det väldigt olika ut på vilket sätt och i vilken omfattning statstjänstepersoner blir utsatta för hot och våld.