Opinionsbloggen

Välkommen till Fackförbundet STs opinionsblogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från förbundets värderingar, men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Alla bloggar

Tillit är en central del i en fungerande demokrati. Medborgarna måste kunna lita på sina demokratiskt valda representanter. Men lika viktigt är det att medborgare litar på myndigheterna och att statligt anställda utför sitt uppdrag. Dessvärre sprids nu en bild av statligt anställda där de framstår som aktivistiska och att de kan agera fritt utan att kunna hållas till svars.

Anställda inom staten vittnar om att de inte vågar tala ut i rädsla för repressalier. När tystnadskulturen frodas på myndigheter, blir statliga verk och instanser sämre på att utföra de tjänster som du som medborgare betalar skatt för – och har demokratisk rätt till. Därför berör det här dig i allra högsta grad.

De senaste årens kortsiktiga kriminalpolitik tyder på en bristande förståelse för Kriminalvårdens verksamhet. Jakten på billiga politiska poäng leder till enkla lösningar. Detta sker på bekostnad av personalens arbetsmiljö samtidigt som myndigheten får allt svårare att fullgöra sitt fullständiga uppdrag. Nu måste politikerna tänka om och detta kräver ett paradigmskifte kring samhällets hantering av kriminalpolitiken.

Just nu är det många missförstånd och en hel del desinformation i debatten om kollektivavtalen. När fackförbunden på Klarna vill ha ett kollektivavtal med företaget så går bolaget ut med vilseledande information till de anställda och omvärlden.