Om opinionsbloggen

Det här är Fackförbundet STs blogg för analyser och kommentarer. ST är det största fackförbundet inom staten med drygt 98 000 medlemmar. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära.  Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från STs värderingar men de ska inte i varje detalj tolkas som Fackförbundet STs ståndpunkter.

Våra senaste blogginlägg

Arbetsmiljön avgör effektiviteten

Den opartiska statstjänstepersonen är en viktig demokratisk princip

En tyst stat är en farlig stat

Blogginlägg

Inom högskolesektorn är det svårt att kombinera karriär med föräldraskap och arbetstid, jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det tar också längre tid för kvinnor än män att nå en professur. Mönstret är särskilt tydligt inom vetenskapsområdena naturvetenskap och teknik.

Pandemin släpper sakta sitt grepp om Sverige. I takt med att landet öppnas upp snurrar hjulen i samhällsmaskineriet allt snabbare. Framtiden är ljus. Förutom för de statliga arbetsgivarna.

I en dom i EU-domstolen nyligen slogs fast att EU-kommissionen gjorde rätt som nekade statligt anställda samma rättigheter som privat anställda. Karin Brunzell, internationell sekreterare på Fackförbundet ST, berättar här om bakgrunden.

Infrastrukturen lägger grunden för samhällets utveckling och kan bidra till att möjliggöra framtidens arbetsmarknad. Detta är aktuellt nu när de norra delarna av landet ska växa. Därför är regeringens besked om Norrbotniabanan välkommet.