Opinionsbloggen

Det här är Fackförbundet STs blogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten med drygt 99 000 medlemmar. Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från STs värderingar men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Blogginlägg

På seminariet "Vad sker efter distansrevolutionen" som TCO anordnade nyligen fick paneldeltagarna en fråga om de verkligen ansåg att det “nya” arbetslivet revolutionerats i samband med pandemin och utvecklingen därefter. Merparten svarade att de såg distansarbetets möjligheter och komplexitet som en form av revolution.

Blott ett halvår efter omställningsstudiestödets införande är reformen redan på väg i diket. Det är ett svek mot Sveriges arbetstagare, liksom mot de hårt ansatta medarbetarna på CSN. Skulden är ingen annans än regeringens.

När något låter för bra för att vara sant är det ofta för bra för att vara sant. Det är innehållet i vårpropositionen ett livs levande exempel på. Den historiskt höga uppräkningen av förvaltningsanslagen 2024 som där aviserades kommer – paradoxalt nog – inte innebära att förutsättningarna för statligt anställda blir bättre. Snarare tvärtom.

Jämställdhet kan kännas ospännande. Det är inte ett lika hett debattämne som det var tidigare. Det beklagar jag. Det kan tyckas som om vi har kommit långt och att vi har mer allvarliga problem att ta itu med. Men just det är ett slitet argument, och tyvärr långt ifrån första gången som det används för att nedprioritera jämställdhetsarbetet.