Vi välkomnar Anders Thornberg

Press
Fackförbundet ST välkomnar Anders Thornberg som ny rikspolischef. Anders har gått den långa vägen, är utbildad polis och har en mycket god kännedom om hela Polismyndigheten. Han har fram till nu varit säkerhetspolischef.

- Vi i ST inom polisen är positiva till Anders Thornberg som ny rikspolischef. Hans viktigaste uppgift blir att få alla, poliser och civilanställda, att tillsammans jobba mot målet att förebygga och bekämpa brott, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisen. 

Vi vet att Anders är väl insatt i den operativa verksamheten och har en stor förståelse för den. Vi är därför övertygade om att Anders kommer att arbeta hårt för att få ut fler poliser på gator och torg. En viktig åtgärd är att fler civilanställda ersätter poliser på arbetsuppgifter där det inte behöver vara poliser. 

-Vi förväntar oss att Anders Thornberg fortsätter lönesatsningen i myndigheten genom att även inkludera de 10 000 civilanställda som finns inom polisen. Den förra rikspolischefen hade inte det perspektivet och det riskerar att leda till stor frustration inom polisen, avslutar Karin Svenning.

Vi ser fram emot ett bra samarbete mellan fack och arbetsgivare för att medarbetarna ska få de bästa arbetsmöjligheterna vilket ger medborgarna en effektiv polismyndighet.

För mer information kontakta Karin Svenning, ordförande för ST inom polisen, på 070-952 58 20.  

Press

Positivt med 600 fler civilanställda inom polisen

Rikspolischefen har idag berättat att polisen kommer att anställa ytterligare 600 civilanställda inom polismyndigheten. De kommer att anställas från och med nästa år.