Vi stämmer FOI i Arbetsdomstolen för turordningsbrott

Press
Fackförbundet ST stämmer idag staten via FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i Arbetsdomstolen. Målet gäller en medlem i Umeå som har blivit uppsagd. Vi är inte överens med arbetsgivaren om vilka arbetsuppgifter medlemmen har haft och inte om hur turordningskretsarna har gjorts.

Vår medlem har varit anställd i staten i 30 år, i princip hela tiden hos FOI. Hen har forskat på igenkänning och sanering av kemiska ämnen som kan användas vid kemisk krigsföring. Nu är hen uppsagd på grund av arbetsbrist.

Inom det statliga området reglerar kollektivavtalet, Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S, hur turordning ska gå till. Arbetstagarna ska turordnas i kretsar med de som har ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”.

Vi är inte överens med arbetsgivaren om vilka arbetsuppgifter medlemmen har haft och vad som är att anse som "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter". Arbetsgivaren hävdar att hen har gjort stödfunktioner kring forskningen. Vi hävdar att vår medlem har forskat, hen har utbildning, kompetens och har publicerat vetenskapliga artiklar.

ST är inte heller överens med arbetsgivaren om de turordningskretsar som har gjorts. Arbetsgivaren har enbart gjort kretsar med enstaka personer vilket gjort att alla har sagts upp. Fackförbundet ST menar att kretsarna borde ha gjorts med fler personer i varje krets.       

Vår medlem är därför berättigad till skadestånd. Vi yrkar på att medlemmen ska få 75 000 kronor i allmänt skadestånd samt ekonomiskt skadestånd för utebliven lön. Vi yrkar även på skadestånd till OFR/S, P, O, som är avtalspart i kollektivavtalet.