95000 nya medlemmar

Vi ökar för fjärde året

Press
Värvningen av nya medlemmar fortsätter på en hög nivå i Fackförbundet ST. Under 2017 värvades 7848 nya yrkesaktiva medlemmar. Det totala antalet medlemmar i Fackförbundet ST för 2017 är drygt 95 000.

- Det är glädjande att vi för fjärde året i rad ökar antalet medlemmar. Förutom att värvningen av yrkesaktiva går bra så värvar vi fler studenter än någonsin, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Totalt sett så ökar Fackförbundet ST med drygt 500 medlemmar, en ökning med cirka 0,5 procent. Den främsta orsaken till att ökningen inte blir större är ett ovanligt högt antal utträden och fler pensioneringar än tidigare år.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444