Vi kräver svar om utlokalisering av statliga jobb

Debatt
I en debattartikel i Dagens Nyheter 23 december kräver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, svar av regeringen om vilka jobb som ska flyttas vart och när det ska ske.

Här nedan återfinns artikeln i sin helhet.

Vill du läsa den på Dagens Nyheters webb - följ länken.

Till DN

---

Tjänstemän kräver svar om utflyttning av statliga jobb

10 000 statliga jobb ska flyttas från Stockholm ut i landet. Det anser den parlamentariska Landsbygdskommittén, som i januari lägger förslag till regeringen. Nu kräver statstjänstemännens fack ST att regeringen talar klartext om när, vem, vart och hur.

Oron växer bland de statligt anställda och bland arbetssökande akademiker, när känslan är att flytt av tjänster från Stockholm kan ske lite när som helst och vart som helst. Det konstaterar ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

– Redan nu har många myndigheter i Stockholm fått svårare att rekrytera specialister, eftersom de sökande frågar om det finns några flyttplaner och myndigheten inte kan svara, säger Lejon.

Att fler myndigheter bör flytta från Stockholm är en tydlig linje från statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi. Regeringens uttalade vilja är att förbättra den statliga servicen i glesbygd, skapa nya arbetstillfällen och öppna karriärvägar i resten av landet. Två myndighetsflyttar är beslutade och ska genomföras under 2017, E-hälsomyndigheten flyttar huvuddelen av sin verksamhet, 80 tjänster, till Kalmar och Fastighetsmäklarmyndigheten sina 19 tjänster till Karlstad. Den nya Jämställdhetsmyndigheten som nu ska startas hamnar i Göteborg.

Civilminister Shekarabi utlovade i somras besked före årsskiftet om utflyttning av flera statliga myndigheter, ”flera hundra jobb”. Samtidigt läckte nyligen siffran 10 000 från den så kallade Landsbygdskommittén, en parlamentarisk utredning som i januari ska lägga förslag till regeringen.

Politikernas viljeriktning är klar, och bland de statligt anställda växer oron och osäkerheten, särskilt när väldigt lite preciseras.

– Allt vi vet genom kontakter med politiker är att det handlar om många jobb, och att de vill att vi ska förbereda oss, säger Britta Lejon.

– Vi skulle uppskatta om regeringen snarast presenterar vilka myndigheter och på vilka villkor det kommer att ske. Extra pengar behövs för att underlätta en flytt.

I facit efter tidigare utlokaliseringar ingår att anställda farit illa, att kompetenstappet varit stort, och att verksamheten under flera år påverkats negativt.

Förväntningarna på att många kring¬jobb ska skapas har ofta varit stora på den nya orten. Men Riksrevisionens utvärdering från 2009 visar att den positiva effekten på den lokala arbetsmarknaden varit marginell, utöver själva de tjänster som flyttats. Även i en rapport från Statskontoret i år slås fast att omlokalisering ger små effekter på lokala jobb. Riksrevisionen ifrågasätter rimligheten i att reducera en myndighets verksamhet under flera års tid. Flytten av Folkhälsoinstitutet till Östersund 2005 och Konsumentverket till Karlstad 2007 påverkade båda myndigheternas verksamheter ”väsentligt”. Bara en procent av personalen flyttade med, vilket innebar ett stort kompetenstapp.

Båda dessa flyttar blev också dyrare än planerat. Och E-hälsomyndigheten beräknar nu kostnaden för sin flytt till Kalmar till 220 miljoner. Regeringen har avsatt 30. Britta Lejon råder regeringen att i första hand satsa på att rusta upp lokal närvaro från polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.

– Det är bättre än att pengar läggs på en massa flyttlass som får verksamheterna att gå på knäna.

Från civilministern är budskapet veckan före jul att utlokaliseringar kommer. Departementet undersöker vilka myndigheter som har förutsättningar för att bedriva verksamhet på andra håll. Shekarabi har också talat om en samordning av myndigheternas it-tjänster och ekonomiska administration i separata myndigheter som kan läggas ute i landet där hyrorna är lägre och arbetskraften mer stabil. Tidigare har lönehanteringen centraliserats och flyttats till Östersund, Gävle och Kiruna

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444