Välkommet förslag med statstjänstemannautbildning för alla

Press
En obligatorisk grundutbildning för alla statstjänstemän ger förutsättningar för en bättre och effektivare statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Fackförbundet ST välkomnar tillitsdelegationens förslag till hur utbildningen skulle kunna utformas, och kräver nu att regeringen tar grunden i förslaget vidare och avsätter de resurser som krävs för genomförandet.

- Vi har länge drivit kravet på en gemensam utbildning för alla statstjänstemän. Alla anställda i staten måste vara väl utbildade i de regler om öppenhet, rättssäkerhet och värdegrund som gäller. Vi har tyvärr sett flera exempel de senaste åren på att den kunskapen verkar saknas ända upp i myndigheternas ledning, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST menar att det är bra att Tillitsdelegationen föreslår en lag för att göra utbildningen obligatorisk, och att akademin får i uppdrag att genomföra utbildningarna. Särskilt välkommet är att man vill göra det myndighetsövergrpande, så att anställda från olika verksamheter utbildas tillsammans. Det ger utbildningen ytterligare en funktion där man stärker den gemensamma förvaltningskulturen inom staten.

- Tillitsdelegationens direktiv angav att utbildningen inte skulle få kosta något för staten som helhet, men där måste man tänka om. Något som är så viktigt för en god förvaltningskultur ska naturligtvis få kosta. Det tjänar alla medborgare på i slutändan, säger Britta Lejon.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Debatt
Statstjänstemanna-utbildning

Statstjänstemanna-utbildning

Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.