Kvinna på kontor ler glatt

Välkommen till nya Träffpunkt Arbetsmiljö

Nyhet
Nu finns en ny mötesplats för dig som är arbetsmiljöansvarig eller huvudskyddsombud. Träffpunkt Arbetsmiljö är en ny arena för utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter mellan förtroendevalda och kansli.

På kongressen 2020 togs beslut om en ambitionshöjning när det gäller arbetsmiljöarbetet inom hållbart arbetsliv. Satsningen heter Träffpunkt Arbetsmiljö och kommer att fungera som en länk mellan avdelningar och kansliet i arbetsmiljöfrågor. Här kommer arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud och kansliet kunna dela kunskaper, förankra idéer och utbyta erfarenheter med varandra. 

Webbinarieträffar om arbetsmiljö 

Träffpunkt Arbetsmiljö kommer att arrangera en till två webbinarieträffar per termin. Målgruppen är arbetsmiljöansvariga och huvudskyddsombud.

Utse en arbetsmiljöansvarig 

För att ni som avdelning ska kunna delta på den nya mötesplatsen behöver ni utse en arbetsmiljöansvarig. Är ni en arbetsplatsavdelning utser ni en arbetsmiljöansvarig i avdelningsstyrelsen. Är ni en branschavdelning utser varje sektionsstyrelse en arbetsmiljöansvarig.  

Det är viktigt att ni registrerar vem som kommer att ha uppdraget för att inbjudan till Träffpunkt Arbetsmiljös webbinarieträffar ska skickas till rätt person.