Välkommen paus för Arbetsförmedlingen

Press
Fackförbundet ST välkomnar att regeringen backar på flera punkter i den hårt kritiserade reformeringen av Arbetsförmedlingen. Regeringen har tydligt lyssnat på den kritik ST och andra aktörer haft mot såväl tidsplanen för reformerna, som hur själva reformeringen ska genomföras. För att återställa myndighetens kapacitet behövs nu ytterligare resurser, men dagens besked har möjlighet att ge Arbetsförmedlingens personal mer arbetsro.

- Att man ändrar på den snäva tidsplanen är givetvis mycket bra, men det är också positivt att regeringen lyssnat på varningssignalerna när det gäller att basera reformerna på Lagen om Valfrihetsystem (LOV). Nu kan vi få en mer genomtänkt reform, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Nedskärningarna i Arbetsförmedlingens budget har resulterat i omfattande uppsägningar av personal, och att många kontor har lagts ner. Detta har i sin tur inneburit att många har valt att frivilligt lämna myndigheten, vilket drabbat verksamheten ytterligare.

- Dagens besked är det vi har kämpat för ända sedan nedskärningarna och reformeringen inleddes. Det är mycket att ta igen helt klart, både i tappad kompetens hos personalen och i resurser. Har man väl lagt ner ett kontor kostar det mycket mer att öppna det igen. Men nu får vi i varje fall mer arbetsro att hantera den dagliga verksamheten, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Debatt

Fyra punkter som kan rädda Arbetsförmedlingen

I en debattartikel i Länstidningen Östersund pekar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST och Fredrik Andersson, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen på fyra vägar framåt för Arbetsförmedlingen.
Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.