Tre röster om årets kongress

Nyhet
Den 5–6 oktober återupptas vårens uppskjutna kongress med ett späckat schema och en mängd frågor som ska avhandlas, bland annat förbundets övergripande verksamhetsinriktning för de kommande fyra åren. Här är tre röster om kongressens viktigaste frågor.

Så följer du kongressen

Följ kongressen direkt på den här sidan. Du kan också ta ta del av fördjupande webbinarier här.

Kongressen är Fackförbundet STs högsta beslutande organ och hålls i år helt digitalt.

Britta Lejon, förbundsordförande

– Kongressen är vår absolut viktigaste arena för diskussioner och beslut. Jag hoppas att kongressombuden, trots att vi inte kan mötas fysiskt, ska känna att de kunnat vara med och säga det de tycker är viktigt och att kongressen kan fatta väl genomarbetade och genomdiskuterade beslut. Som alltid på en kongress är det väldigt många viktiga beslut som ska tas. Måste jag välja en fråga hoppas jag att vi kan samlas till en gemensam uppfattning om vilken färdriktning vi ska ta de kommande åren, besluten om verksamhetsinriktning och budget är viktiga.

Åsa Johansson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen

– Socialförsäkrings- och digitaliseringsprogrammen känns båda väldigt viktiga och angelägna ur ett statligt perspektiv. Många av våra myndigheter är mer eller mindre inne i olika former av digitaliseringsfaser, vilket ställer krav på både medarbetare och medborgare. Och är det något som coronapandemin verkligen visat på så är det behovet av trygghet och omställningsmöjligheter i arbetslivet. Också här finns frågor som ligger nära både medlemmar och medborgare.

Doris Philip, ordförande bransch Spårtrafik

– En viktig fråga för oss inom spårtrafiken har länge varit hur privatiseringar och upphandlingar påverkar våra medlemmar. Lokala kollektivavtal behöver stärkas så att företag vet vilka avtal som gäller och att det är dem man behöver räkna på innan man lägger anbud. Jag tror också att vi framöver kommer se fler privatiseringar i andra verksamheter där förbundet finns, privata arbetsförmedlingar är ett exempel. Här behöver vi ligga steget före och vara förberedda.