Järnvägsövergång

Tre frågor till Fackförbundet STs förhandlingsledare

Nyhet
Arbetet med ett nytt kollektivavtal för medlemmar i spårtrafikbranschen är igång. Här är tre frågor till Marita Larsson, Fackförbundet STs förhandlingsledare.

Vilka frågor kommer vi ta med oss till förhandlingarna med arbetsgivarna?

– Arbetstidsfrågorna är i fokus. Vi vill bland annat att våra medlemmar ska få betalt för all tid som de står till arbetsgivarens förfogande. I dag är det inte ovanligt att tågförare spenderar sammanlagt en arbetsvecka i månaden hemifrån utan att få betalt. Det här är bland annat svårt att kombinera med hämtning och lämning på förskolan. Vi kräver också garanterad löneutveckling som hänger med det övriga samhället.

– Vi vill också se nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier på jobbet. Det handlar bland annat om att minimera ensamarbete. Att få med de här frågorna i det nya kollektivavtalet skulle ge oss från facket möjlighet att agera arbetsrättsligt när arbetsgivare brister. Det kan vi inte i dag.

Du har också sett arbetsgivarsidans yrkanden. Vad kan du säga om dem?

– Vi står långt ifrån varandra i arbetstidsfrågorna. Medan vi vill att våra medlemmar ska få betalt för all tid som de spenderar hemifrån i väntan på nästa arbetspass föreslår arbetsgivarna att man ska kunna använda sig av en så kallad undertidspott. Det skulle ge dem möjlighet att frångå det ordinarie arbetstidsmåttet genom att flytta "outnyttjad" arbetstid till nästa månad. Vi tror att många av dagens problem skulle kunna lösas med bättre och mindre stelbenta planeringssystem.

– Arbetsgivarna vill också göra det möjligt med individuella överenskommelser om arbetstid utanför kollektivavtalet. Det här kan vara bra, men öppnar samtidigt upp för godtycke. Arbetstiden är en arbetsmiljöfråga som måste bevakas så att ingen jobbar ihjäl sig.

På många håll finns också lokala avtal. Hur viktigt är egentligen branschavtalet som ni nu ska förhandla om?

– Det är viktigt, inte minst som stöd i det lokala fackliga arbetet. I spårtrafikbranschen ryms många yrken och arbetsplatser och på många håll behövs också lokala överenskommelser mellan facket och arbetsgivaren. Ett bra branschavtal fungerar ofta som en startpunkt för bra lokala kollektivavtal.

Här är yrkandena vi tar med oss till arbetsgivarna

  • Garanterad löneutveckling som anges i en tydlig procentsats
  • Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier
  • Minimering av ensambemanning
  • All tid till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid
  • Utökad rätt till tjänstledighet
  • Loss of license – bättre ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte kan fortsätta i sin yrkesroll

Vill du veta mer om vad ett kollektivavtal är eller hur det blir till? I det här blogginlägget reder vi ut just det.