Tre förslag för en bättre reformering av Arbetsförmedlingen

Nyhet
I en tid då Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar förmår inte debatten om myndigheten att skildra dess utveckling och framtida reformering på ett korrekt sätt, menar Fackförbundet ST. Därför presenterar Fackförbundet ST tre förslag för en bättre reformering av Arbetsförmedlingen.

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen genomgått en stor förändring som har påverkat myndighetens funktion. Myndigheten har tvingats till stora neddragningar på vissa delar av verksamheten, och initierat satsningar på andra områden som ännu inte fått fullt genomslag.

Fackförbundet ST tycker därför att reformeringen av Arbetsförmedlingen behöver justeras. Därför vill Fackförbundet ST att följande tre principer blir vägledande för det fortsatta arbetet:

1. Prioritera de som står längst ifrån arbetsmarknaden

2. Säkerställ lokal närvaro på riktigt

3. Låt arbetsmarknadspolitiken vara ett nationellt ansvar

Bakgrunden till de här förslagen är att Fackförbundet ST menar att det under denna tid av förändringar har förts en offentlig och politisk debatt om Arbetsförmedlingen som inte skildrar myndighetens utveckling och framtida reformering på ett korrekt sätt.

Fackförbundet ST ser nämligen att den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form kommer att förstärka följande negativa effekter som vi redan ser tydliga tecken på.

  • Resurser flyttas från de som står längre ifrån arbetsmarknaden och behöver mer stöd från Arbetsförmedlingen till den grupp som har lättare att hitta ett nytt arbete. 
  • Nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor och urholkningen av Arbetsförmedlingensresurser ute i landet drabbar framförallt de som behöver mer personligt stöd från myndigheten och där digitala kontakter inte räcker till.
  • Likvärdigheten för de arbetssökande minskar när Arbetsförmedlingen läggs ner och stödet måste ges av kommuner och privata aktörer.

Med utgångspunkt i Fackförbundet STs förslag för en bättre reformering av Arbetsförmedlingen anordnade Fackföbundet ST och tankesmedjan Arena Idé ett digitalt seminarium som syftade till att svara på frågan: vem gynnas av Arbetsförmedlingens reformering?

Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, deltog i seminariet och i panelen satt Roger Mörtvik, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, Susanne Ackum, Tankesmedjan Fores, Åsa Johansson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen och Adnan Habibija, utredare LO.

Se seminariet

 

 

 

Debatt

Har vi fel om Arbetsförmedlingen?

Regeringen hävdar att den nu anslår extra mycket resurser de närmaste åren för särskilda åtgärder, som ska gå till de som behöver mest stöd på arbetsmarknaden. Vi ser inte att pengarna går till det, svarar Britta Lejon och Åsa Johansson från Fackförbundet ST.