Skyddsombud på kurs
Skyddsombud på utbildning

Testutbildning för skyddsombud

Nyhet
ST utvecklar en ny utbildning för förbundets skyddsombud. 10 - 11 maj genomfördes en testutbildning.

En tvådagars testutbildning i arbetsmiljö genomfördes för STs skyddsombud/arbetsmiljöombud 10 - 11 maj. Utbildningen vänder sig till relativt nya skyddsombud inom STs organisationsområden. Deltagarna har varit skyddsombud i ett till två år.

Syftet är att den som är ny som skyddsombud ska få med sig praktiska verktyg och metoder för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Fokus ligger på hur vi skapar en god arbetsmiljö, hur vi förebygger och undersöker. Deltagarna gick igenom skyddsombudets/huvudskyddsombudets roller, vilka krav en god arbetsmiljö ställer på chefer och medarbetare. 

Något ur innehållet:

  • Rollen som skyddsombud och huvudskyddsombud
  • Arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstid
  • Hot och våld
  • Digitalisering och framtidens arbetsuppgifter
  • Arbetsmiljöarbetet och förändring av verksamhet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad, hur, när och vem
  • Samverkan gällande arbetsmiljö
  • Kommunicera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
  • Vilka arbetsmiljöfrågor driver ST politiskt