Teracoms pensionspengar ska lösa förlustaffärer

Press
Fackförbundet ST har medlemmar på det statliga bolaget Teracom Boxer Group. På Teracom vill ledningen göra om pensionsvillkoren, ST och flera andra fack har därför förhandlat om pensionerna. De förhandlingarna har nu avslutats i oenighet. Det betyder att arbetsgivarens villkor kommer att gälla. Men det betyder också att vi är fria att vara kritiska till hanteringen av pensionerna på Teracom.

Teracom är ett statligt bolag och det är obegripligt att de har betalat cirka 150 miljoner kronor för mycket i pensionspremier.  Staten måste ta ett större ansvar för ägarstyrningen av statliga bolag, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST har tagit fram en rapport och gått igenom de försäkringsavtal och val som Teracom har ingått. Teracom har betalat mycket höga avgifter till förvaltare och försäkringar genom åren. Om den lösning de har valt nu hade gällt under de senaste tio åren har koncernen betalat cirka 150 miljoner kronor för mycket i premier. 

Teracom har genom åren gjort mångmiljonförluster i sina affärer. Riksrevisionen har nyligen granskat Teracom och de menar att regeringen styr Teracom illa och att det behövs en mer aktiv styrning.  

Nu vill Teracom frånträda vissa ingångna pensionsavtal med sina anställda. En del av dem tecknades så sent som 2015. Vi kan inte acceptera att våra medlemmar ska få sämre pensioner för att täcka bolagets förluster och för att bolaget inte sköts i enlighet med statens ägarpolicy, kommenterar Britta Lejon.  

I Statens ägarpolicy som tillämpas i majoritetsägda bolag med statligt ägande, framgår det att bolagen ska agera föredömligt.  Ledorden för förvaltningen av bolag är öppenhet, aktivt ägande samt ordning och reda.