Tack för att du hjälper oss bli bättre

Nyhet
Nu är sammanställningen av förra årets medlemsundersökning här. Undersökningen visar att vårt arbete ger resultat. Medlemmarna i ST blir alltmer nöjda med sitt medlemskap. Särskilt nöjda är de med sina fackliga företrädare på arbetsplatsen och den information de får från förbundet.

Fler uppfattar ST som förhandlingsstarka

Det är fler medlemmar som uppfattar ST som ett pålitligt och kompetent förbund och andelen medlemmar som uppfattar oss som förhandlingsstarka ökar. Löneutveckling, anställningstrygghet, arbetsmiljöfrågor och arbetstider fortsätter vara i topp bland de frågor medlemmarna ser som viktigast att vi arbetar med.

Ett arbetsliv som möjliggör balans mellan arbetsliv och fritid är ett område som är viktigare nu jämfört med tidigare. Bland de mest aktuella frågorna på arbetsmiljöområdet finns fortfarande arbetsbelastning, ledarskap, oklara förväntningar, ständiga förändringar och otrygghet i anställningen.

Medlemmarna vill träffa dig

Medlemsundersökningen visar att många medlemmar gärna skulle vilja se ännu mer av sitt lokala fack. De har även en fortsatt en positiv upplevelse av de fackliga möten de varit på men andelen som varit på ett möte har minskat något. Den viktigaste orsaken till att medlemmar tog beslutet att gå med i förbundet var kontakt med ST lokalt och att kollegorna varit med i ST.

Sammanfattningsvis visar medlemsundersökningen 2017 återigen att STs största styrka är dess förtroendevalda, och att ju mer aktiva och synliga vi är på arbetsplatsen desto fler och mer nöjda medlemmar får vi.

Medlemsundersökningen i korthet

Positiva trender i undersökningen:

 • ST ökar i nöjda medlemmar jämfört med 2014. Ett glädjande kvitto på ett gott fackligt arbete.
 • Nöjdheten på alla delområden har förbättrats.
 • Den upplevda förhandlingsstyrkan ökar påtagligt. 
 • Mycket tyder på att kommunikationen med medlemmarna förbättrats.
 • Fler uppfattar ST som ett kompetent, pålitligt och trovärdigt förbund. Vi befäster också vår ställning som experter på statlig verksamhet.

Vi kan bli bättre på:

 • Medlemmarna gillar sitt lokala fack. Mer synlighet, kommunikation och personlig kontakt skulle sannolikt öka nöjdheten ännu mer. 
 • Arbetsmiljöfrågor är bland de viktigaste frågorna för medlemmarna och vi skulle kunna driva ännu mer för att bland annat minska arbetsbelastningen, öka balansen mellan jobb och fritid samt motverka hot och våld. 
 • Anställningstrygghet är en viktig fråga och vi har en viktig roll som stöd vid förändring på arbetsplatsen.
 • En bidragande faktor till vilja att gå med i ST är att vi är lätta att identifiera sig med. Detta är något vi skulle kunna utveckla ytterligare. 
 • Allt fler uppfattar oss som starka i förhandlingar vilket är en viktig orsak till ökad nöjdhet. Kommunicera gärna ännu mer med medlemmarna innan, under och efter förhandlingarna. Berätta vad vi gör och hur vi påverkar. 
   
Niklas Strömstedt

Niklas Strömstedt

Verksamhetsstrateg
08-790 51 66