STs ställningstagande till klimatstrejk den 27 september

Nyhet
För att lyckas i omställningen till ett hållbart samhälle krävs att alla bidrar. Som fackförbund har vi ett stort ansvar i att påverka för klimatsmart utveckling, både i debatten och i konkret handling.  

Organisationen Fridays for Future har uppmanat till strejk för klimatet den 27 september. Även om vi sympatiserar med avsikten anser vi inte att strejk är rätt sätt för oss att påverka i den här frågan. Strejkrätten finns till för att stärka och utveckla arbetstagares villkor och fackliga rättigheter på arbetsplatsen. Med andra ord är det inte ett lämpligt verktyg för att angripa klimatfrågan. 

Att våra medlemmar går ut i strejk skulle dessutom kräva avsteg från både kollektivavtal och i många fall också lagen om offentlig anställning, som inte tillåter strejk i andra frågor än förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.  

Fackförbundet STs centralorganisation TCO, tillsammans med LO och SACO, har träffat Fridays for future och står bakom att de internationella åtagandena på klimatområdet och Parisavtalets mål måste nås. Men en strejk är inte aktuell den 27 september 2019. Däremot uppmanar centralorganisationerna medlemmar och förtroendevalda – om de själva vill – att delta i olika manifestationer den aktuella dagen. Detta sker utanför ordinarie arbetstid eller efter överenskommelse med arbetsgivaren.