ST tar bisyssla till AD

Press
Fackförbundet ST lämnar idag in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD). Ärendet handlar om STs medlem Sebastian Kirppu har rätt att utföra skogsinventeringar på sin fritid. Kirppus arbetsgivare, Länsstyrelsen i Dalarna, har krävt att denne upphör med att utföra skogsinventeringar med hänvisning till att detta skulle kunna skada allmänhetens förtroende för myndigheten.

- Vi delar inte arbetsgivarens syn på att vår medlems intresse för skogen skulle skada förtroendet för Länsstyrelsen, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck. Förhandlingar pågår mellan Kirppus arbetsgivare och oss men vi är än så länge inte överens.

- Vi skickar nu in ett yrkande till Arbetsdomstolen med begäran om ett interimistiskt beslut om att arbetsgivarens beslut inte ska gälla. Vi gör detta därför att vi anser att arbetsgivarens beslut är felaktigt, säger Veera Littmarck.  

För mer information: Kontakta STs förbundsjurist Veera Littmarck på veera.littmarck@st.org