ST stämmer polismyndigheten

Press
Fackförbundet ST stämmer staten via Polismyndigheten i Arbetsdomstolen. Målet gäller en medlem där arbetsgivaren, dvs polismyndigheten, valt att avsluta ST-medlemmens provanställning av skäl som hänför sig till funktionsnedsättning.

 

 

I korthet handlar fallet om en ST-medlemmen som anställdes som administratör vid Polismyndigheten. Under rekryteringsprocessen var medlemmen noga med att berätta att hen har en diagnos, dyslexi, och att hen därför kunde komma att behöva vissa arbetsanpassningsåtgärder.

Anställningen inleddes med en provanställning på sex månader. Efter några månader får medlemmen beskedet att hennes provanställning upphör på grund av hennes dyslexi. Medlemmen har inte fått några varningar eller underrättelser om ett dåligt arbetsresultat – snarare tvärtom.

Fackförbundet ST stämmer därför staten i Arbetsdomstolen i en diskrimineringstvist. ST menar att arbetsgivaren har valt att avsluta hens provanställning av skäl som hänför sig till medlemmens funktionsnedsättning.

Fackförbundet ST yrkar att medlemmen dels får en diskrimineringsersättning (175 000 kr), dels en ersättning med 23 000 kr per månad från augusti 2018 till dagen för huvudförhandling för förlorad arbetsinkomst.