ST kräver obligatorisk utbildning

Nyhet
Att ge anställda introduktion på ett nytt jobb är ett krav i arbetsmiljölagen. STs ordförande Britta Lejon vill att det också införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning.

- Att vara statstjänsteman är unikt med unika regler. Men trots tidigare och bra satsningar upplever vi hela tiden brister, säger Britta Lejon.

Som exempel nämner hon att utrikesdepartementet återkommande kritiseras för långa handläggningstider, att chefer på Försäkringskassan anmälts för brott mot efterforskningsförbudet och att enskilda medborgare inte blir bemötta på ett korrekt sätt.

- Anställda inom staten har särskilda förpliktelser och ett särskilt ansvar. I förlängningen handlar det om att medborgarna ska ha förtroende för att vi upprätthåller samhällsfunktioner och den demokratiska infrastrukturen på ett korrekt sätt. 

Hur det ska läggas upp behöver man titta närmare på, anser Britta Lejon.

- En del av utbildningen, om de särskilda skyldigheter och rättigheter som följer med det statliga uppdraget, borde kunna vara lika för alla. Sedan kan myndigheterna behöva komplettera den utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444