ST kommenterar varslet på LFV

Press
Det statliga affärsverket LFV meddelar idag att man varslar omkring 500 tjänster, vilket innebär en halvering av myndigheten. Detta som en konsekvens av att flygtrafiken minskat dramatiskt under Coronapandemin. Fackförbundet ST menar att det är ett stort misslyckande för regeringens krispolitik.

Om varslen leder till uppsägningar kommer det att bli svårt för svensk flygledning att klara av att återgå till normal verksamhet. Sverige är i stort beroende av vår omvärld och en väl fungerande flygtrafik är helt nödvändigt för att Sverige ska få den " kickstart" efter att pandemin är över som finansminister Magdalena Andersson talade om igår när vårändringsbudgeten presenterades.

- Det vore ansvarslöst att låta varslen gå till reella uppsägningar. Nu måste regeringen lösa detta, antingen genom att låta LFV omfattas av de nya reglerna kring korttidspermitteringar, eller tillföra extra medel till LFV för att klara att behålla flygledningen intakt, säger Britta Lejon förbundsordförande på Fackförbundet ST.

LFV är ett affärsdrivande verk som finansieras av avgifter från flygoperatörerna, vilket lett till att LFV:s intäkter minskat kraftigt under pandemin. Varslet av flygledare är ett resultat av att regeringen inte lät de nya reglerna om korttidspermittering gälla på det statliga området. Det på kort sikt minskade behovet av flygledning hade då kunnat lösas på liknande sätt som inom näringslivet, där de anställda hade fått möjlighet att komma tillbaka till sina arbeten när pandemin är över. Alternativet hade varit att regeringen tillfört mer pengar till LFV i vårbudgeten.

- Flyget kommer att lyfta igen. Regeringen vet det, och det affärsdrivande verket LFV vet det. Då vore det ett mycket stort misslyckande om vi säger upp hälften av alla flygledare för att lösa ett problem som vi vet har ett slutdatum, säger Britta Lejon.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73