ST kommenterar Mikael Sjöbergs avgång

Press
Det här beslutet är nödvändigt, nu kanske nedläggningen av kontoren i glesbygd stoppas.

Det här beslutet är nödvändigt, nu kanske nedläggningen av kontoren i glesbygd stoppas. Men beslutet i sig är inte tillräckligt för en väl fungerande arbetsförmedling. Mer resurser behövs till arbetsmarknadspolitiken." säger Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.

Press

ST kommenterar varslen på Arbetsförmedlingen

STs ordförande Britta Lejon kommenterar dagens varsel om att Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning, det vill säga, var tredje anställd: