Sebastian Kirppu får fortsätta att inventera arter och granska avverkningsanmälningar

Press
Efter förhandlingar har parterna nu landat i en gemensam syn kring vilka bisysslor skulle kunna vara förtroendeskadliga. Sebastian Kirppu har förklarat att han inte kommer att granska avverkningsanmälningar och skriva inventeringsrapporter i vissa begränsade områden inom Dalarnas län. Han får därmed fortsätta inventera arter och granska avverkningsanmälningar och länsstyrelsen har upphävt sitt beslut om att förbjuda Kirppus bisysslor.

- I och med att Länsstyrelsen har upphävt sitt förbud kommer vi gemensamt med Arbetsgivarverket att återkalla talan i Arbetsdomstolen, säger Veera Littmarck, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

- I det här fallet tog arbetsgivaren i allt för mycket när de beslutade om att förbjuda vår medlems bisysslor och det är bra att vi genom förhandling nu lyckats lösa tvisten, fortsätter Veera Littmarck.

Den centrala tvisteförhandling avslutades i går måndag den 5 november.