Människor på öppen plats sedda ovanifrån

Sämre trygghet för statligt anställda ett hot mot demokratin

Nyhet
Ingen vinner på försämrad anställningstrygghet för statligt anställda – allra minst demokratin. Här förklarar Fackförbundet STs förbundsjurist varför vi är oroade över de förändringar i Lagen om anställningsskydd som just nu ser ut att bli verklighet.

Det var efter den så kallade januariöverenskommelsen som regeringen förra året tillsatte en utredning om förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Utredaren har i regeringens direktiv bland annat fått i uppdrag att föreslå förändrade turordningsregler som skulle göra det mindre förutsägbart vem som sägs upp vid arbetsbrist, samt att det ska bli billigare att säga upp anställda, främst hos mindre företag.

Förändringar som skulle få konsekvenser också för svenska myndigheter.

– Staten behöver anställda som känner sig trygga i sin funktion som myndighetsföreträdare. Myndighetsanställda måste ha möjlighet att fatta genomtänkta, välmotiverade och sakligt grundade beslut i sitt dagliga arbete, säger Fackförbundet STs förbundsjurist Joakim Lindqvist och fortsätter:

– Därför är det till exempel orimligt att myndigheter ska ha frihet att efter eget godtycke och utan krav på motivering kunna ersätta halva personalen med tillfälligt bemanningsanställda eller inringda timvikarier som har tre andra jobb vid sidan om.

Att den statliga sektorn tycks ses som vilken annan bransch som helst är inget nytt. De senaste 20 åren har det skett en rad försämringar av anställningstryggheten i Sverige – försämringar som ofta motiverats med att mindre företag haft särskilda behov av flexibilitet.

– Ett stort problem är att det inte har gjorts några undantag för statlig verksamhet – eller ens någon utredning om vad det får för konsekvenser när myndigheter behandlas på samma sätt som konkurrensutsatta företag i den privata sektorn.

Just nu arbetar Fackförbundet ST intensivt med att få så väl utredare som politiker att förstå att det behövs undantag för de som arbetar på statligt uppdrag när LAS görs om.

– Risken är stor att de här förändringarna kommer att slå hårdare mot statligt anställda än någon annan förändring under 2000-talet. Det är en risk inte bara för våra medlemmars anställningstrygghet, utan också för en fungerande statsförvaltning och i förlängningen demokratin, säger Joakim Lindqvist.