Säkerhetsklassning: Ny dom i AD ger vägledning

Nyhet
En polisassistent klarar inte längre säkerhetsklassningen och blir uppsagd. Var det rätt agerat av arbetsgivaren och vad innebär det för ST:s medlemmar?

En polisassistent blev uppsagd då hon förlorade sin säkerhetsklassning. Hennes arbetsgivare, Polismyndigheten, gjorde en säkerhetsprövning och eftersom kvinnan hade en kriminell partner klarade hon inte säkerhetsprövningen och förlorade sin säkerhetsklassning.

Polismyndigheten ansåg att det inte fanns någon annan tjänst som hon kunde bli omplacerad till och sa upp henne.

Arbetsdomstolen tar upp frågan

Polisförbundet tog frågan till Arbetsdomstolen och menade att en förlorad säkerhetsklassning inte är skäl nog för att säga upp en anställd. De tyckte inte heller att hon fått en tillräckligt tydlig varning om att hennes anställning var i fara på grund av hennes relation. Arbetsdomstolen ansåg att det fanns skäl nog att säga upp polisassistenten men det berodde inte bara på den förlorade säkerhetsklassningen utan också på hennes övriga agerande.

Läs mer om domen på Lag och avtals hemsida

Se STs seminarium om den nya säkerhetsskyddslagen här

Frågor till STs förbundsjurist Joakim Lindqvist

Vad innebär den här domen för STs medlemmar?

- Den innebär att ingen myndighetsanställd kan bli lagligen uppsagd genom att arbetsgivaren blankt hänvisar till att den anställde inte klarade säkerhetsprövningen. Det Arbetsdomstolen prövar i sin dom är den situationen när anställningsmyndigheten också är den myndighet som utför säkerhetsprövningen. Jag menar dock utgången måste bli den samma även om det är en annan myndighet än anställningsmyndigheten som utför själva säkerhetsprövningen.

Om en anställd inte klarar en säkerhetsprövning och förlorar sin säkerhetsklassning har den rätt att få reda på varför?

Det finns en bestämmelse i säkerhetsskyddslagen kring att den enskilde ska få yttra sig över personliga uppgifter som lämnas ut till säkerhetsprövningen om dessa inte omfattas av sekretess. En oinskränkt rätt att ta del av själva motiveringen till beslutet finns inte och beslutet kan inte heller överklagas. Om arbetsgivaren vill vinna framgång i en uppsägningstvist måste arbetsgivaren berätta varför arbetstagaren inte klarade säkerhetsprövningen. Arbetsgivaren kan dock välja att tiga och istället betala fullt skadestånd för felaktig uppsägning.

Måste arbetsgivaren varna en anställd om den är på väg att förlora sin anställning på grund av sitt beteende eller livsstil?

- Ja, i normalfallet måste arbetsgivaren göra klart för den anställde att anställningen är i fara och varför den är i fara, en s.k. LAS-varning. Detta så den anställde ska inse allvaret i situationen och ges möjlighet att bättra sig. Vissa beteenden kan dock anses så grova att arbetsgivaren kan avskeda den anställde direkt. Våldsbrott mot kollegor på arbetsplatsen är ett sådant exempel.

Brukar anställda som inte klarar säkerhetsklassningen förlora jobbet?

- Om en anställd inte längre klarar en säkerhetsklassning så brukar arbetsgivaren kunna omplacera personen eller hitta andra arbetsuppgifter som inte kräver en säkerhetsklassning. Däremot är det svårt att få ett nytt jobb som kräver säkerhetsklassning om man inte klarar en säkerhetsprövning.

Nyhet

Arbetar du med uppgifter som är känsliga för Sverige?

1 april träder en ny lag i kraft som rör säkerhetsklassning av verksamhet och tjänster. Den nya lagen kommer strama upp arbetet med säkerhetsklassningar och säkerhetsprövningar genom nya rutiner. Så här agerar du om du berörs.