Pappa och son planterar krukväxt

Så förändras din barnförsäkring nästa år

Nyhet
Snart flyttar våra medlemsförsäkringar till Folksam. För dig som har dina barn försäkrade via Fackförbundet ST innebär flytten flera nyheter. Bland annat har vår nya gruppbarnförsäkring utsetts till Sveriges bästa.

Flytten innebär att ditt eller dina barn som i dag är försäkrade hos Trygg-Hansa via Fackförbundet ST från och med årsskiftet i stället kommer vara försäkrade hos Folksam. Barnförsäkringen får ett förstärkt innehåll och därför en högre premie.

Sveriges bästa gruppbarnförsäkring enligt Konsumenternas försäkringsbyrå

Vår nya gruppbarnförsäkring är ett prisvärt alternativ till individuella barnförsäkringar du kan teckna på egen hand. Försäkringen rankas just nu som Sveriges bästa gruppbarnförsäkring av Konsumenternas försäkringsbyrå. Se deras jämförelse av barnförsäkringar här.

Här är några av nyheterna:

  • Högre maxersättning vid skador som leder till bestående funktionsnedsättning – upp till cirka 3,5 miljoner kronor (med vår nuvarande barnförsäkring upp till cirka 1,4 miljoner kronor)
  • Höjd vårdersättning – 118 250 kronor per år i upp till tre år (med vår nuvarande barnförsäkring 40 000 kronor per år)
  • Ersättning vid sjukhusvistelse höjs från 300 kr/dag i upp till 180 dagar till 500 kr/dag i upp till 365 dagar
  • Möjlighet att själv välja en högre ersättningsnivå

Varje barn får var sin försäkring

Vår nuvarande barnförsäkring i Trygg-Hansa kostar 88 kronor per månad och omfattar alla barn i hushållet. Försäkringen ger ett grundläggande skydd. Från och med nästa år kommer varje barn att få var sin försäkring, samtidigt som innehållet blir mer omfattande.

Så förändras premien

Här under ser du vad den nya premien blir. Vid flytten kommer ditt eller dina barn automatiskt hamna i ersättningsnivån 25 prisbasbelopp. Vill du välja den högre ersättningsnivån? Ring Folksam på 0771-950 950.

0-7 år
152 kr/månad och barn (försäkringsbelopp 25 prisbasbelopp, 1 182 500 kr)
238 kr/månad och barn (försäkringsbelopp 50 prisbasbelopp, 2 365 000 kr)

8-25 år
172 kronor/månad och barn (försäkringsbelopp 25 prisbasbelopp, 1 182 500 kr)
268 kronor/månad och barn (försäkringsbelopp 50 prisbasbelopp, 2 365 000 kr)

För dig som inte har en barnförsäkring via oss i dag

Har du ingen barnförsäkring via ditt medlemskap i dag? Du tecknar enkelt försäkringen genom att ringa till Folksam, 0771-950 950. Du behöver inte svara på några frågor om barnets hälsa när du tecknar försäkringen, däremot ger försäkringen ett begränsat skydd det första halvåret vid nyteckning.

Om du funderar på att teckna vår nya barnförsäkring och säga upp andra barnförsäkringar behöver du med andra ord behålla din eller dina befintliga försäkringar det första halvåret för att undvika glapp.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Folksam på 0771-950 950.