Så blir medlemsavgiften 2020

Nyhet
Den 1 januari 2020 tas den lägsta avgiftsklassen för medlemsavgiften bort. Det innebär att avgiften höjs med 16 kronor per månad för dig som tjänar upp till 11 999 kronor.

Våra medlemsavgifter ändras i takt med din och andra medlemmars genomsnittliga löneutveckling (Arbetsgivarverkets lönestatistik) enligt principer som bestämts av Fackförbundet STs kongress.

2020 försvinner avgiftsklassen 0-11 999 kronor. Samtidigt ändras avgiftsklassen 12 000-13 999 kronor till 0-13 999 kronor. Förändringen innebär att avgiften höjs med 16 kronor per månad för dig som tjänar upp till 11 999 kronor.

Medlemsavgift 2020

Din medlemsavgift baseras på din inkomst per månad.

0-13 999 kronor: 152 kronor/månad

14 000-15 999 kronor: 168 kronor/månad

16 000-17 999 kronor: 184 kronor/månad

18 000-19 999 kronor: 200 kronor/månad

20 000-21 999 kronor: 216 kronor/månad

22 000-23 999 kronor: 232 kronor/månad

24 000-25 999 kronor: 248 kronor/månad

26 000 kronor och uppåt: 264 kronor/månad

Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 24 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift.

Har din inkomst förändrats?

Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader kan det påverka din medlemsavgift. Du ändrar enkelt genom att logga in på Min sida och uppdatera uppgifterna. Du kan även ändra genom att kontakta oss på 0771-555 444 eller mejla medlem@st.org

Allt det här får du som medlem

Ett vara med i Fackförbundet ST kostar mindre än medlemskap i många andra förbund. Ändå ingår väldigt mycket. Från inkomstförsäkring och karriärtjänster till fackligt stöd och möjlighet att påverka.

I ditt medlemskap ingår bland annat:

  • en av marknadens bästa inkomstförsäkringar
  • förhandlingshjälp och facklig rådgivning
  • karriärtjänster och lönerådgivning
  • möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar
  • rabatter och erbjudanden för medlemmar
  • stöd från lokala ombud och STs ombudsmän i villkorsfrågor om lön och arbetsmiljö
  • medlemstidningen Publikt 
  • möjlighet att delta i våra regionala evenemang

Har du frågor om din medlemsavgift?

Kontakta medlemsregistret på 0771-555 444 eller medlem@st.org