Reviderad BESTA lanseras nu via BESTA-webben!

Nyhet
BESTA-systemet har reviderats och finns nu tillgängligt via webben.

Insamling per reviderad BESTA sker första gången i september 2016. Innan dess är det viktigt att alla verksamheter inom det statliga avtalsområdet går igenom sin BESTA-klassificering och gör de omklassningar som krävs.

Observera att det finns två nya arbetsområden:

  • 13 Kund- och medborgarservice
  • 45 IT Drift, underhåll och support.

Detta gör att ni måste se över klassificeringen när det gäller alla arbetsområden där kund- och medborgarservice finns samt hela IT-området.

Arbetsområde 10 Samhällsinriktat planerings-, utrednings- och förhandlingsarbete har renodlats till att innehålla enbart kärnverksamhet. Under avgränsningar för arbetsområde 10 framgår det till vilka andra arbetsområden övriga uppgifter har flyttats. Under rubriken Historik Om BESTA finns mer utförlig information om vad översynen har inneburit.

Det partsgemensamma arbetet med att se över BESTA har pågått sedan 2014 och den så kallade Tekniska gruppen är tacksamma för de synpunkter och den tid som ni lagt ner på att förbättra BESTA.

Uppdraget var att se över arbetsområden, grupperingsnivåer och tillhörande beskrivningar för att behålla god kvalitet i BESTA-systemet. För den centrala partsgemensamma arbetsgruppen har det varit viktigt att behålla systemets uppbyggnad och struktur samt att förstärka helhetsperspektivet när det gäller alla arbetsområden inom BESTA. 

Tekniska gruppen är tacksam för att så många har deltagit i arbetet med stort engagemang och bra synpunkter. Har ni fler synpunkter eller frågor angående BESTA, hör då av er till besta@arbetsgivarverket.se

BESTA hälsningar
Tekniska guppen

Till reviderade Besta