Regeringen drar tillbaka förslag om hälsoväxling

Nyhet
Regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

- Det är bra att regeringen drar tillbaka förslaget eftersom vi i ST menar att det riskerade att slå mot de sjuka och de med diagnoser som skulle få ännu svårare att få ett jobb, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar.

- Våra gemensamma förslag från fack och arbetsgivare med förebyggande arbetsmiljöinsatser och för att motverka sjukskrivningar är dessutom bättre, avslutar hon

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har idag undertecknat en gemensam avsiktförhandling om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa och minska sjukskrivningarna inom det statliga avtalsområdet.
Press

Vi är positiva till en uppgörelse om hälsoväxling inom staten

Fackförbundet ST, som är det största fackförbundet på det statliga området, är beredda att göra en frivillig överenskommelse med våra motparter Arbetsgivarverket och Almega om att förbättra arbetsmiljön och att snabbare få tillbaka sjukskrivna i arbete.