Politiker ta ansvar!

Press
Den budget som klubbades igenom i riksdagen igår är ett hårt slag i magen mot vår myndighet, anställda och inte minst våra kunder. Arbetsförmedlingen förväntas få stora nedskärningar i förvaltningsbudgeten och anslagen för arbetsmarknadsåtgärder kommande åren. Detta kommer att innebära stora förändringar med kraftiga personalminskningar och våra kunder kommer få sämre service, anser ST inom Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen får enligt förslaget i den nyligen beslutade budgeten en minskning på ca 900 miljoner kronor, varav 400 miljoner i den nu beslutade budgeten tillsammans med ett tidigare anslagssparande för 2019 på ca 500 miljoner. Minskningen fortsätter under år 2020 med ytterligare 800 miljoner och 2021 nästan 1.6 miljarder. Totalt innebär detta alltså nästan 3.2 miljarder mindre på förvaltningsbudgeten.

Med anledning av de neddragningar som arbetsförmedlingen står inför kommer det att drabba en redan hårt ansatt personal på myndigheten. Det kommer bli personalminskningar till följd av budgeten som i sin tur kommer att drabba våra kunder. Vi kommer inte kunna ha samma frekvens i möten med kunder, det kan det få konsekvenser för vårt kontorsnät och var vi finns i landet. Det kommer framförallt få konsekvenser för den service som myndigheten kan ge.

Myndigheten har tagit stora steg under senaste åren med att moderniseras och har tagit steg mot en digitalisering som är nödvändig för våra kunder. Myndigheten har arbetat med minskat förvaltningsanslag och strategiskt arbetat för att bli en modern effektiv myndighet. Med den nu beslutade budgeten ser vi stora farhågor att detta arbete nu måste stoppas upp och kraften läggas på att hantera situationen.

ST inom Arbetsförmedlingen kräver att politiker tar ansvar för den situation som nu uppstått, det är inte acceptabelt att hantera en myndighets förutsättningar på det här sättet. Vi ser det som att man från politiskt håll ”svälter ut” myndigheten sakta och det gör man utan dialog och konsekvensbedömning vad detta får för konsekvenser.

ST inom Arbetsförmedlingen är den största personalorganisation inom Arbetsförmedlingen. Läs mer på:

Avdelningens sida här på st.org  

För ytterligare information kontakta: Lars Pauli, pressansvarig Fackförbundet ST, 070-314 52 73, e-post lars.pauli@st.org