Pensionsavtal klart för statligt anställda

Press
Idag har vi i OFR/S,P,O* tecknat ett avtal med Arbetsgivarverket gällande tjänstepensionerna i staten. Det berör våra cirka 100 000 medlemmar i staten. Pensionsavtalet heter PA16 och förändringarna berör de födda 1988 och senare.

- Vi har det bästa centrala pensionsavtalet på svensk arbetsmarknad vilket är bra för våra medlemmar. Även om det är ett bra avtal saknar vi en del saker och är inte helt nöjda, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

En av de saker som vi är nöjda med att ha förhandlat fram är den extra premien på 1,5 procent av lönesumman som ger möjlighet för våra medlemmar att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. Totalt ger avtalet premier på 6 procent på löner upp till cirka 37 000 kronor och 31,5 procent på den delen av lönen över cirka 37 000 kronor. Det är betydelsefullt med premierna och att de är relativt höga eftersom medlemmar födda 1988 och senare får ett helt premiebestämt system.  

Tjänstepensionsavtalet har tagit tid att få till. Förhandlingarna har pågått i över två år och nu på slutet har det skett med hjälp av medling. Vi ville skapa ett mer hållbart arbetsliv eftersom det i framtiden kommer att krävas att fler ska arbeta längre. Därför ville vi nå lösningar för att våra medlemmar ska orka göra det. Men vår oro för framtiden delades inte av vår motpart, Arbetsgivarverket. 

- När två parter inte delar problembeskrivning är det svårt att nå resultat och vi gjorde bedömningen att vi inte kunde nå längre i förhandlingarna, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Vi ville också nå en lösning för yrkesofficerare och flygledare. Deras lägre pensionsåldrar är idag utformade utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

- Vi bedömer att detta behov kommer att kvarstå i framtiden och därmed kommer vi att söka lösningar på myndighetsnivå, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet. 

*OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.