Öppenhet en demokratisk grundsten

Debatt
Öppenhet är en av grundstenarna i vår demokrati i Sverige. Det ger rätten att granska beslut som har fattats av myndigheter, vilket förhindrar maktmissbruk och korruption. Öppenheten borgar för rättssäkerhet och likabehandling av medborgare. På detta sätt inleder Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, en debattartikel i Sydsvenskan.

Hon fortsätter med att konstatera att idag finns ingen rätt till insyn i statliga bolag, och det finns heller ingen meddelarfrihet för de anställda. För kommunala bolag finns däremot en sådan lagstiftning. Det är en inkonsekvens som måste rättas till och hon hoppas att en ny regering är beredd att ta tag i frågan.

Brita Lejon refererar också till STs undersökning – Öppenhet på villovägar. Denna visar att fyra av tio statsanställda tycker att det blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risk för att bli utskälld inför arbetskamrater och rädsla för att bli utfryst är exempel på upplevelser från medarbetare i statliga verksamheter. Ett sådant arbetsplatsklimat försämrar naturligtvis öppenheten på jobbet.

Till artikeln