ST i Ukraina – facklig förnyelse inom den statliga sektorn

Om STs internationella verksamhet

Nyhet
Fackförbundet ST driver internationell fackligt samarbete. ST började med detta redan vid förbundets grundande 1904 och fick stöd i sitt grundläggande arbete med att få bort det så kallade Extraordinarieeländet*

STs fokus ligger på ett aktivt påverkansarbete i EU, kunskapsutbyte på nordisk nivå, samt väl fungerande utvecklingsprojekt. ST deltar också i samarbetet med europeiska och globala federationer.

EU

Inom EU hanteras idag en stor del av de frågor som rör parternas intresse inom den sociala dialogen. Förbundets ordförande, Britta Lejon, är ordförande/spokesperson för arbetstagarsidan och företräder därmed alla arbetstagare med anställning inom nationell och europeisk förvaltning inom EU. Förbundets internationella sekreterare är ledamot i samma dialog.

Kostnader för delar av denna verksamhet återbetalas av kommissionen.

Några av våra avdelningar måste i vissa fall ansvara för branschfrågor på EU-nivå. Detta eftersom överenskommelser på EU-nivå påverkar förhandlingar och villkor på nationell nivå. Ett exempel är förändringar av flygtrafikledningen inom EU. Detta påverkar naturligtvis, bland annat, våra medlemmars arbetsmiljö inom den nationella flygtrafikledningen.

När lagstiftning sker på EU-nivå måste arbetsmarknadens parter ha inflytande och insyn i processen i ett tidigt skede. ST bedriver också ett aktivt påverkansarbete, tillsammans med de europeiska facken för att arbeta för att EU också blir ett demokratiskt socialt projekt för att motverka socialdumping och utarmning av de fackliga rättigheterna.

När Fackförbundet ST deltar i arbetet i Bryssel bor våra representanter i första hand på ett mellanklasshotell som ligger nära möteslokaler. Detta för att bland annat undvika taxiresor. Tvingas vi välja andra hotell, väljer vi likvärdiga hotell. Kollektivavtal är ett måste.

Våra representanter flyger på billigast tillgängliga biljetter. Dock har vi på den senaste tiden ofta prioriterat möjligheten till ombokning då det har visat sig billigast i längden. Förändringar sker ofta med kort varsel. 

Europeiska och globala federationer

Fackförbundet ST har valt att driva stora delar av det internationella utvecklings- och förändringsarbetet genom de globala fack som förbundet är medlem i. Dessa är:

  • PSI – Public service International - Det globala facket för offentliga tjänster omfattar anställda som arbetar för statliga, regionala eller kommunala myndigheter och företag vars uppgift är att erbjuda allmänheten tjänster. Inom PSI deltar ST i arbete kring att värna demokratiska offentliga tjänster av god kvalitet, reformer och förbättringar av offentlig sektor, offentlig upphandling och transparens.
  • UNI Global Union - Det globala facket för kunskaps- och tjänstesektorn, där ST representeras genom medlemmarna inom Posten.
  • ITF International Transport Workers Federation - ITF är en internationell facklig federation av fackföreningar inom transportbranschen. Här representeras ST genom sina medlemmar inom Civilflyget och Spårtrafiken.

Den civila flygindustrin behandlar ett antal arbetsgrupper för frågor som hälsa och säkerhet och harmoniseringar av regelverk.  Den viktigaste frågan under de senaste åren har handlat om ”Remote Tower Services”.  Det är viktigt att fjärrteknik inte bara ses som ett sätt att dra ner på kostnader, det är lika viktigt att behålla hög skicklighet bland flygledare och att inte försämra säkerheten.

Under senaste året har det riktats alvarliga hot om att urholka strejkrätten. Det fackliga inflytandet har fokuserar på dessa frågor.

Den övergripande frågan för järnvägsarbetare över hela världen har handlat om omstruktureringen av järnvägssystem och dess konsekvenser för jobb, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.

Samarbetsprojekten

ST bidrar till uppbyggnaden av starka fackförbund och därmed till efterlevnad av mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet, minska ojämlikhet och fattigdom samt till en demokratisk samhällsutveckling. En stor del av projekten finansieras via ramorganisationen Union to Union.

Projekten handlar bland annat om att stötta kvinnliga ledare i Menaregionen (mellanöstern- och nordafrika), Good governance i Ukraina samt uppbyggnad av demokratiska fackförbund i Västafrika.

Vi väljer sällan ”branded hotell” (dyra hotell) när vi reser inom projekten. Av säkerhetsskäl och på grund av rekommendationer från UD kan undantag från detta dock förekomma.

Representation

Fackförbundet STs utomnordiska representation är mycket modest och består till största delen av arbetsluncher, eller kostnader för catering vid möte med svenska EU-parlamentariker.

Läs mer

På sidorna om STs internationella verksamhet finns mer att läsa. Bland annat om internationella stipendier och mycker mer.

Till sidorna om STs internationella verksamhet

______________________________________________________

* Extraordinarieeländet gick, i korthet, ut på att de flesta av statens anställda var extraordinarie tjänstemän. Som sådana hade de inte rätt till lön. Istället kunde de hoppas på en liten belöning vid nyår eller midsommar om myndigheten varit sparsam med papper, pennor och ljus under året.

En annan källa till inkomst var att vikariera för en ordinarie tjänsteman och på så sätt få chans att någon dag bli upphöjd till ordinarie tjänsteman med lön. Systemet levde kvar till 1935 då ett kungligt beslut drev igenom en löneplan i staten.