Nytt löneavtal klart för riksdagen

Press
Nu är det nya löneavtalet klart för Riksdagen, Riksbanken, Riksrevisionen och Justitieombudsmannen, JO. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

- Vi är nöjda med löneökningar på minst 6,5 procent under tre år. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

När vi slutar avtal inom riksdagsförvaltningen så bygger det på de villkor som vi som arbetsmarknadens parter förhandlade fram med Arbetsgivarverket tidigare under hösten.

Några av vinsterna i avtalsrörelsen 2017 är:

  • 6,5 procent i löneutrymme för STs medlemmar över 3 år
  • Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är 14 dagars karens

Läs det nya avtalet

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444