Nytt avtal för statlig sektor – löneökning i nivå med industrin

Nyhet
Fackförbundet ST har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet.

 - Det har varit en viktig princip för oss att inte gå med på några sifferlösa avtal, så därför har vi förhandlat fram en siffra i avtalet för hur lönerna ska revideras, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för OFR/S,P,O.

Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent. Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor när en ny LAS införs.

 - Vi har kunnat visa att även vår sektor påverkas av vad man kommit fram till i LAS-förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Arbetsgivarverket har nu också förbundit sig att fortsätta förhandla om vår anställningstrygghet, men vad vi kommer fram till är beroende av vilka politiska beslut som fattas, så det återstår att se vad resultatet blir, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR/S,P,O har efter nästan 10 års förhandlingar till sist fått genom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.

 - Det här är ett bra avtal för våra medlemmar, både för att det ger en bra konkurrenskraftig löneutveckling, men också för att vi nu har fått besked från arbetsgivaren när det gäller den viktiga LAS-frågan.  Nu kommer vi förhandla och kunna försvara vår anställningstrygghet, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Om OFR/S,P,O

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).