Nytt avtal om anställning som postdoktor

Nyhet
OFR/S,P,O har tecknat nytt avtal med Arbetsgivarverket för anställningar som postdoktor. Det nya avtalet innebär att en postdoktoranställning kan vara i upp till tre år, mot tidigare maximalt två år. I likhet med det gamla avtalet gäller att det krävs en avlagd doktorsexamen för att få en postdoktor-anställning.

- Fördelen med det nya avtalet är att de som behöver längre än två år för sina postdoktor-studier kan få ett extra anställningsår med samma villkor, det har inte varit möjligt tidigare. Dessutom har vi förtydligat att doktorsexamen ska vara avlagd innan beslut fattas om en postdoktoranställning, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på OFR/S,P,O.

Avtalet innehåller även förtydligade formuleringar kring utlandsstationeringar. Avtalet kommer att träda i kraft den 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. Övergångsregler kommer att gälla för de som är anställda med det gamla avtalet och har en anställning som löper längre än till 1 oktober 2022.