Ny vision och nya mål för ST

Press
Fackförbundet STs kongress, som är högsta beslutande organ, har idag beslutat om en ny vision för ST. Visionen är Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle.

- Vi vill utvecklas som organisation så att vi ger ett ännu bättre stöd till våra medlemmar. Vår nya vision ska vägleda oss i det arbetet och den ska signalera att vi jobbar för ett modernt arbetsliv som är bättre för medlemmar men som också kommer medborgarna till del genom bättre och mer rättssäker service, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Kongressen har också beslutat om nya mål som gäller områdena lön och inflytande, hållbart arbetsliv, medlemsvärvning och lokal facklig styrka. Lön är den fackliga fråga som våra medlemmar värderar högst. Vi vill därför bli än starkare i förhandlingsfrågor och i utvecklingen av våra medlemmars arbetsvillkor.

- ST är ett fackförbund som växer. Det ska vi fortsätta att göra och vi har nu beslutat att vårt mål ska vara 110 000 medlemmar till år 2020. Idag är vi drygt 93 000. Vi vill ännu tydligare visa att vi är det fackförbund som bäst kan staten som bransch, fortsätter Britta Lejon.

Ett av målen är att vi ska ha en fungerande facklig arbetsplatsorganisation hos varje arbetsgivare som finns på statligt uppdrag. Vår styrka är att vi har många som företräder oss ute på arbetsplatserna och att vi därför finns nära medlemmarna. Det ger en bra förståelse för medlemmars arbetssituation och ger ett bra fackligt stöd.