Ny styrelse för Fackförbundet ST

Press
Idag har Fackförbundet STs kongress valt en ny styrelse. Britta Lejon omvaldes som ordförande. Till vice ordförande utsågs Peter Lennartsson, Luftfartsverket och till andre vice ordförande utsågs Tom Johnson, Polisen.

Ordinarie styrelseledamöter

  • Annika Aronsson, Linnéuniversitetet
  • Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund
  • Linda Englund, Skatteverket
  • Mikael Sandberg, Arbetsförmedlingen
  • Per Sunneborn, Kriminalvården
  • Per-Åke Alenius, PostNord
  • Sanna Norblad, Migrationsverket
  • Thomas Åding, Försäkringskassan
  • Tobias Bjerman, Statens Institutionsstyrelse