Myndigheter brister i arbetet med att jämna ut löneskillnader

Press
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar, men det går för långsamt. En förklaring till det kan ligga i att många myndigheter inte följer diskrimineringslagens krav om årliga lönekartläggningar. I STs egen undersökning svarar en femtedel att myndigheten inte gör lönekartläggning årligen. Bland dessa återfinns större myndigheter med flera tusen anställda:

- Det är upprörande att så många myndigheter inte gör årliga lönekartläggningar. Vi i ST tycker att statliga arbetsgivare har en särskild skyldighet att följa lagen. Dessutom borde man vara ett föredöme när det kommer till att motverka löneskillnader mellan könen. Allt annat är ett svek mot de kvinnliga anställda, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom staten är enligt Medlingsinstitutet 6,5 procent. Det innebär att kvinnor i staten tjänar i genomsnitt 2 500 kronor mindre än män. I de statliga ramavtalen har arbetsmarknadens parter på alla nivåer ett gemensamt ansvar för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Från och med 2017 är det lag på att alla verksamheter oavsett antal anställda ska genomföra årlig lönekartläggning i samverkan med fackliga organisationer. 

- Väl genomförda lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att synliggöra och åtgärda löneskillnader. Vi i ST har drivit på för att årliga lönekartläggningar ska ske och vi vill få bort osakliga löneskillnader för att våra medlemmar ska ha rättvisa löner, fortsätter Britta Lejon. 

För att arbeta med lönekartläggningar finns inom statlig sektor Partsrådets verktyg Besta vägen och för privata bolag finns exempelvis verktyget Lönelots, samt så klart den kunskap som fackliga förtroendevalda har.

Press

Nu driver vi på för årliga lönekartläggningar

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar men mer behöver göras. Inför 8 mars har vi i Fackförbundet ST därför skickat ut ett brev till alla generaldirektörer och chefer i statlig sektor för att påminna om att det nu är dags att göra årliga lönekartläggningar.