Mer jämställda förutsättningar för utlandsstationerade

Nyhet
Nu har vi på central nivå kommit överens med arbetsgivaren om ett tillägg i URA som förtydligar förutsättningarna för den som blir gravid i samband med en utlandsstationering.

Syftet med förändringen har varit att skapa en mer förutsägbar och given hantering för, i första hand, den arbetstagare som inte har en grundinställning i staten och som blir gravid i samband med en utlandsstationering på URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Tidigare fanns en otydlighet som i förlängningen innebar en risk för att utlandskontraktet skulle ha avslutats med anledning av arbetstagarens graviditet.

Förtydligande och utökat försäkringsskydd

Nu har parterna kunnat enas om ett förtydligande som säkerställer att en gravid arbetstagare kan fullgöra sitt URA-kontrakt genom efterarbete i Sverige, om inte annat överenskoms med arbetsgivaren. Vi har tillsammans med arbetsgivaren också sett till att försäkringsskyddet avseende förlossning och mödravård kan utökas, vilket kommer innebära en större möjlighet för den som är anställd med stöd av URA att kunna tjänstgöra på stationeringsorten även senare in i graviditeten.

En hjärtefråga för oss

Frågor kopplade till föräldraskap är principiellt viktiga frågor för Fackförbundet ST och det är bra att vi nu har lyckats komma överens om en mer hållbar och förutsägbar hantering. Vi driver löpande på för att våra partsgemensamma avtal ska vara uppdaterade, bidra till jämställda förutsättningar och värna allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.


Förändringen träder i kraft 1 januari 2020.

Har du frågor kontakta ST Direkt (0771-555 444) eller avdelningsansvarig ombudsman.

 

Om URA

URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands och gäller för arbetstagare som ska vara utlandsstationerade. Med stöd av URA kan en arbetstagare tidsbegränsat anställas på ett så kallat URA-kontrakt.