STs arbetslivs- och demokratipris 2018

Lönelotsarna får Fackförbundet STs arbetslivspris 2018

Press
STs arbetslivs- och demokratipris går i år till föreningen Lönelotsarna. Det är föreningens grundare Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik som mottar priset om 25 000 kronor. Lönelotsarna är en ideell förening som har som ändamål att verka för jämställda löner genom att bland annat sprida kunskap, bilda opinion samt utveckla metoder och verktyg.

- Föreningen Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris 2018 för sitt ambitiösa arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner mellan olika yrken och branscher. Det kunskapsunderlag de bidrar med är mycket värdefullt för organisationer och partsföreträdare som arbetar för en jämställd och saklig lönesättning, säger STs ordförande Britta Lejon.

STs arbetslivs- och demokratipris delas ut till en person eller en grupp som uppmärksammar frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap som ST uppfattar som angelägna för att utveckla arbetslivet. I år delas priset ut den 17 december, samma dag som demokratin firar 100 år.

- Idag när vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt känns det extra viktigt att priset går till några som arbetar för ett mer jämställt samhälle. Lika lön för lika och likvärdigt arbete är en viktig princip för oss i ST och är, likt rösträtten, nödvändigt för att uppnå jämställdhet, fortsätter Britta Lejon

Priset delas ut av STs förbundsstyrelse idag den 17 december 2018.

 

För mer information kontakta STs utredare Elin Moberg, elin.moberg@st.org 070-669 01 50