b
Björn Andersson

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Nyhet
Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.    

Våra medlemmar berättar 

Björn Andersson, förtroendevald på Kriminalvården i Malmö berättar om sitt fackliga engagemang och vad det har för betydelse på arbetsplatsen. 

- Jag anser att, i stort sett, allt fackligt arbete ska utgå från klubbarna på våra arbetsplatser. Det är våra lokala företrädare som har insyn och kunskap i de frågor som är viktiga för våra medlemmar lokalt. Det är också många gånger våra lokala företrädare som driver frågorna som konkret påverkar våra medlemmars vardagssituation."

Läs hela intervjun

 

 

Nyhet

Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.