b
Björn Andersson

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Nyhet
Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.    

Våra medlemmar berättar 

Björn Andersson, förtroendevald på Kriminalvården i Malmö berättar om sitt fackliga engagemang och vad det har för betydelse på arbetsplatsen. 

- Jag anser att, i stort sett, allt fackligt arbete ska utgå från klubbarna på våra arbetsplatser. Det är våra lokala företrädare som har insyn och kunskap i de frågor som är viktiga för våra medlemmar lokalt. Det är också många gånger våra lokala företrädare som driver frågorna som konkret påverkar våra medlemmars vardagssituation."

Läs hela intervjun