Brittas Lejons inledning på ordförandekonferens 2016

Låt oss inte vara naiva – nu ska vi organisera oss mer än någonsin!

Nyhet
På fackförbundet STs ordförandekonferens 6-7 december inledde förbundsordförande Britta Lejon med att ge en utåtblick i världen och varför facket, våra värderingar och bidrag behövs mer än någonsin. Nu ska vi organisera oss för det samhälle vi vill ha.

När vi samlas till ordförandekonferensen denna december så mörknar det i världen runt omkring oss. Sedan vi hade kongress har engelsmännen beslutat att lämna EU-samarbetet, Donald Trump har vunnit valet och Italien har hamnat i regeringskris och utlöst ytterligare osäkerhet om Eurosamarbetets framtid. Även om den svenska ekonomin för närvarande går mycket bra och vi har en låg arbetslöshet och flest i arbete i hela EU, är vi som ett litet exportberoende land oerhört beroende av vår omvärld. Alla dessa händelser har betydelse även för oss i Sverige.

Låt oss inte vara naiva.

Donald Trump är 70 år. Han har visat vem han är. Han har återkommande uttalat sig sexistiskt, rasistiskt, hotat minoriteter, journalister, HBTQ-personer och sina motståndare. USA har valt en synnerligen dåligt utrustad människa till världens viktigaste ämbete. Kombinationen okunnig och bristande omdöme samt oförmåga att lyssna till andra gör honom farlig. Trump kommer att minska USAs engagemang i både FN och Nato. Bäva månde våra vänner i Baltikum och Ukraina. För att inte tala om civilbefolkningen i Syrien, som redan har fått betala det högsta priset, när Bashar al-hassad understödd av Ryssland bombat Aleppo sönder och samman därför att USA inte längre lägger hinder i vägen. Även vi här i Sverige måste dra rätt slutsatser och öka vårt militära försvar och bygga upp civilförsvaret igen. Trump kommer att minska frihandeln och skapa handelshinder. Han kommer att minska frihandeln och skapa handelshinder. Det riskerar leda till en sämre ekonomisk utveckling på längre sikt. Säkerligen kommer Trumpadministrationen påverka arbetet negativt för ett hållbart klimat.

Varför har då amerikanerna valt Trump? Valanalyserna har duggat tätt och lär fortsätta göra det. Låt oss först konstatera att Clinton faktiskt fick flest röster, nästan två miljoner fler röstade på henne. Men precis som här hemma och i resten av Europa finns en berättigad oro över de ökande klyftorna mellan fattig och rik. Och en oro vad digitaliseringen, teknikutvecklingen och globaliseringen lett till och kommer leda till. Har jag något jobb i framtiden? Kommer minabarn ha jobb? Till skillnad från hos oss har många amerikaner lämnats utan både jobb, försörjningsmöjligheter, omställningsinsatser och pensioner. Dessutom har medelamerikaner idag sämre inkomster än de hade för 15 år sedan.

Samma oro finns här. Men vi har haft en god reallöneutveckling de senaste 15 åren, vi har a-kassa, omställningsorganisationer såsom Trygghetsstiftelsen och en aktiv arbetsmarknadspolitik med bland annat Arbetsförmedlingens alla insatser. Detta är hotat även hos oss. Från politiskt håll och från vissa arbetsgivarorganisationer.

Några av de viktigaste lärdomarna för oss är vikten av att vårda våra fackliga framgångar, att höja organisationsgraden för fler fackligt anslutna, att fortsätta leverera reallöneutveckling, att vårda och bidra till ordning och reda, trygghet i förändringstider. Samt vikten av att stå upp för våra värderingar. Vid fikaborden, i debatten och på nätet. Nu behöver vi organisera oss mer än på länge: Låt oss fortsätta vårt fackliga vardagsarbete här hemma och i världen. Det är viktigare än någonsin!