Karin Svenning - ny i styrelsen

Nyhet
Karin Svenning, ST inom Polisen har efterträtt Annika Aronsson, ST inom Universitets- och Högskoleområdet, som ledamot i STs förbundsstyrelse.

Annika Aronsson, ST inom Universitets- och Högskoleområdet har avsagt sig sitt uppdrag som  ledamot i förbundsstyrelsen på grund av ny tjänst.

Förbundsstyrelsen utsåg därför, på sitt sammanträde 11 september, Karin Svenning, ST inom Polisen, till ordinarie ersättare fram till förbundsstämman 2019 då fyllnadsval sker.

Dag Andersson

Dag Andersson

Förbundssekreterare och biträdande kanslichef
08-790 51 58