Ja, mens är en facklig fråga!

Debatt
Att bryta det tabu som finns och tala om mens på samma sätt som vi talar om andra hinder och förtryck är en facklig uppgift. Det skriver sex svenska förbundsordföranden, inklusive Britta Lejon ordförande i ST, i en artikel i Dagens Arena. De lyfter nu frågan till den globala fackliga organisationen för offentliga tjänster PSI*

Menstruation är inte någon liten fråga som bara angår kvinnor. Det är en fråga på liv och död för en stor del av världens befolkning.

Ingen ska behöva nedvärderas, kränkas eller riskera sin hälsa för att den menstruerar. Så länge som menstruation leder till ojämlika förutsättningar för skolgång och i arbetslivet, så länge som bristande arbetsmiljö och arbetsorganisation innebär hälsorisker för den som menstruerar, så kommer menstruation att vara en facklig fråga för oss, skriver de bland annat.

Till artikeln

* PSI Public Services International är den globala fackliga federationen för offentliga tjänster. 

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444