Ingen kontrolluppgift från Fackförbundet ST

Nyhet
Från 1 januari 2019 ersätts systemet med årliga kontrolluppgifter av ett nytt system där lön och skatteavdrag redovisas på individnivå varje månad.

Det innebär att uppgifterna finns på lönebeskeden som har skickats ut vid varje utbetalningstillfälle under 2019.

Om du fått utbetalning från Fackförbundet ST kommer du alltså inte få någon kontrolluppgift, årsbesked, från oss.

Uppgifterna som lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen (AGI) är i stort sett de samma som tidigare lämnats i den årliga kontrolluppgiften.