Ingen garanti för statligt anställdas fackliga rättigheter om information och samråd

Press
Idag har EU-tribunalen meddelat dom (T-310/18) mellan EPSU och EU-kommissionen gällande ett europeiskt arbetsmarknadsavtal om informations- och konsultationsrättigheter inom statlig sektor. Enligt domslutet har kommissionen ingen skyldighet att gå vidare med överenskommelsen som ett förslag till EU-direktiv.

ST konstaterar att domstolen riktar stark kritik mot hur kommissionen hanterat situationen och hur den har motiverat sitt beslut. Domen innebär att EU vägrar att garantera statligt anställda grundläggande fackliga rättigheter om information och samråd. Domen innebär också att grunderna för den europeiska sociala dialogen ifrågasätts. 

- Om EU ska handla om något mer än bara den inre marknaden, om vi vill ha ett Europa som bygger på sociala och fackliga rättigheter så måste nu både medlemsstater och kommissionen fundera över vad som behöver förändras, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST och förhandlingsledare för arbetstagarsidan.

- Tillsammans med våra europeiska systerförbund kommer vi inom EPSU  nu noga analysera domen och se vilka åtgärder vi ska vidta, fortsätter Britta Lejon.


EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer information om EPSU och vårt arbete finns på http://www.epsu.org

För mer information: Kontakta STs internationella sekreterare Karin Brunzell, tel 070-554 48 65