Information till dig som arbetar på en arbetsplats där ett annat fack än ST nu har varslat om konflikt

Nyhet
Det här gäller för dig som är medlem i ST och arbetar på en arbetsplats där Unionens, SEKOs, SSRs eller Sveriges Ingenjörers varsel träder i kraft och dina kollegor som är medlemmar i något av de förbunden strejkar.

Som medlem i ST omfattas du av reglerna om neutralitet. Det innebär att du ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter ’i den omfattning som är brukligt vid arbetets normala utförande’. Du får således inte utföra arbetsuppgifter som skulle ha utförts av en kollega om han/hon inte hade strejkat. Att du omfattas av reglerna om neutralitet innebär att det inte är strejkbryteri när du utför dina egna arbetsuppgifter. Det här gäller arbetsplatser där Unionen, Seko, Sveriges Ingejörer och/eller Akademikerförbundet SSR varslat om konflikt från och med den 18:e april 2016.

Vad gäller om du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på grund av att en kollega strejkar?

Kan du inte utföra dina arbetsuppgifter på grund av att en kollega strejkar ska du stå till förfogande för arbete. Du har då rätt till lön. Arbetsgivaren informerar normalt de anställda om vad som gäller för dem, dvs. dig som medlem i ST, i en sådan situation. Har du inte fått information från arbetsgivaren så kontakta arbetsgivaren och fråga vad som gäller för dig.

Mer information

Information om vad som gäller om konflikten träder i kraft kommer att läggas ut här på på STs hemsida. Information och varsel hittar du på respektive förbunds hemsida. Har du frågor kan du vända dig till ST Direkt på telefon: 0771-555 444.